Warmińska


Ścieżka Sprawności 

SPRWNOŚCI

#UMIEJĘTNOŚCI

Warto odgrywając nasz region zdobyć

Warmińską
 Ścieżkę Sprawności

Patrząc na bogatą historię i nieco zapomnianą kulturę naszego regionu chciałbym przez tę ścieżkę sprawności zachęcić do odkrywania piękna naszej tożsamości. Harcerze otrzymują wiedzę oraz umiejętności, drużynowi nowe narzędzie pracy w jednostce. Dodatkowo warto jest również zwrócić uwagę, że wiele jednostek harcerskich właśnie na Warmii organizuje akcje letnie czy zimowe, zatem mogliby skorzystać z tej propozycji w opracowywaniu własnych planów działania. W ten sposób warmińska ścieżka sprawności staje się bardziej uniwersalna.

Warmiński Poszukiwacz *
Warmińska Poszukiwaczka*

Wiek: min. 10-13 lat

- Potrafi wskazać gdzie przebiega granica pomiędzy historycznymi terenami należącymi do Warmii i Mazur.

- Potrafi opowiedzieć o przynajmniej jednym zwyczaju typowym dla kultury warmińskiej.

- Potrafi odnaleźć typową kapliczkę warmińską i wskazać jej typowe elementy.Warmiński Odkrywca **
Warmińska Odkrywczyni **

Wiek: min. 13-14 lat

- Potrafi przygotować jedną z typowych warmińskich potraw kulinarnych.

- Potrafi powiedzieć krotką historyjkę lub wierszyk  w gwarze warmińskiej. 

- Poznał ciekawe miejsca lub osoby związane z historią i kulturą Warmii i potrafi o nich opowiedzieć.

- Wie na czym polega łosiera i czy warto w niej brać udział. Warmiński Znawca ***
Warmińska Znawczyni ***

Wiek: min. 15-17 lat i więcej

- Pomaga lub motywuje młodszych do zdobycia sprawności * i **

- Potrafi wskazać  historyczne i kulturowe różnice między Warmią a Mazurami.

- Potrafi zainteresować innych tematem związanym z historią i kulturą Warmii oraz zachęcić do jej odwiedzenia.

- Przeczytał lekturę poświęconą kulturze warmińskiej.

- Opracuje program wędrówki lub zbiórki podczas której przybliży region (potrawy, gwara itp.)
#SPRAWNOŚĆ

MOŻEMY PRZYZNAĆ SPRAWNOŚĆ?

Warmińska

ścieżka sprawności


Warmiński Hufiec Harcerzy

"PŁOMIENIE"


Kontakt

Koordynator projektu:


ks. pwd. Radosław Czerwiński HR

Tel. +48 793 13 94 94

E-mail: radimex@zhr.pl


Obwód
Warmińsko-Mazurski ZHR

ul. Kopernika 14a

10-511 Olsztyn

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com. Wszelkie prawa zastrzeżone 2020