Warmińska


Ścieżka Sprawności 

Przyznanie sprawności

Jak otrzymać sprawność?

Każdy harcerz może otrzymać tę sprawność na dwa sposoby:


1. Zgłasza drużynowemu chęć zdobycia odpowiedniej sprawności, następnie po wyznaczonym czasie próby, udowadnia swojemu drużynowemu, że osiągnął wyznaczone cele. Drużynowy przyznaje sprawność, a harcerz może zakupić "krążek" w naszej składnicy Siedem Gór (https://siedemgor.pl/)


2. Można również zgłosić chęć zdobycia sprawności przez poniższy formularz. Następnie wyznaczonym okresie próby należy przez ten sam formularz rozliczyć się z osiągniętych celów. Następnie koordynator projektu po weryfikacji wykonanych zadań, przyzna sprawność.


Życzymy powodzenie! 

Warmińska

ścieżka sprawności


Warmiński Hufiec Harcerzy

"PŁOMIENIE"


Kontakt

Koordynator projektu:


ks. pwd. Radosław Czerwiński HR

Tel. +48 793 13 94 94

E-mail: radimex@zhr.pl


Obwód
Warmińsko-Mazurski ZHR

ul. Kopernika 14a

10-511 Olsztyn

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com. Wszelkie prawa zastrzeżone 2020